Nguyễn, Thanh Hùng, Văn Hải Vân Nguyễn, Phước Khánh Nguyễn, Ngọc Sơn Nguyễn, Xuân Thạnh Cao, Hồng Phúc Trần, Văn Thức Bùi, Minh Hòa Trần, Phú Tấn Lê, và Thanh Hiếu Trương. 2023. “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TRƯỚC THẤP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58 (Tháng Tư):14-19. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.687.