Nguyễn, Trần Khương Nhã, Viết An Trần, Tuấn An Huỳnh, và Thị Ngọc Nga Phạm. 2023. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐA HÌNH GEN CYP2C19 VÀ GIÁ TRỊ CỦA TỈ SỐ TẾ BÀO VIÊM TRONG KHẢ NĂNG TIÊN LƯỢNG BIẾN CỐ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):343-50. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.683.