Nguyễn, Thanh Bình, Thị Hồng Tuyến Nguyễn, Minh Hữu Lê, Tấn Đạt Nguyễn, và Quốc Sĩ Huỳnh. 2023. “KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI PHÒNG BỆNH GIUN ĐŨA CHÓ, MÈO Ở NGƯỜI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62 (Tháng Bảy):16-23. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.680.