Nguyễn, Lê Ánh Hồng, Nguyễn Thanh Thanh Đỗ, Ngọc Tú Trần, Minh Tiên Tuyết Thạch, Trương Nhật Uyên Hà, Thị Hiền Nguyễn, và Trung Hiếu Lê. 2023. “KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN SINH VIÊN KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):246-52. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.676.