Đặng , Văn Thắng, và Văn Thởi Đặng. 2023. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA TAMSULOSIN TRONG ĐIỀU TRỊ TỐNG SỎI NIỆU QUẢN ĐOẠN CHẬU TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58 (Tháng Tư):1-5. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.666.