Võ, Mộng Thắm. 2023. “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA DỊCH CHIẾT LÁ VỐI (SYZYGIUM NERVOSUM)”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62 (Tháng Bảy):1-9. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.665.