Le, Linh Vu, Kim Hue Phan, Kieu Anh Tho Pham, Anh Duy Nguyen, Kim Tuyen Lam, và Nguyen Hong Phuc Vo. 2023. “IDENTIFYING PREOPERATIVE PHYSICAL STATUS AND UNDERLYING DISEASES USING 2019 AMENDED ASA-PS CLASSIFICATION”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 5 (Tháng Ba):57-64. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i5.641.