Bùi, Chí Công, Hồng Ngân Trần, Minh Khoa Võ, và Thị Linh Tuyền Nguyễn. 2023. “BÀO CHẾ GEL RỬA MẶT TỪ KHỔ QUA (Momordica Charantia L) ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62 (Tháng Bảy):107-12. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.626.