Khưu, Quang Hiệp, Thúy Anh Nguyễn, Phương Nam Nguyễn, Thị Ngọc Nhung Trần, Trung Hiếu Lê, và Thị Trung Ngọc Phan. 2023. “ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG PHỤ SAU TIÊM VẮC-XIN ASTRAZENECA CHO MŨI 1 VÀ PFIZER CHO MŨI 2 TẠI CẦN THƠ NĂM 2021”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):336-42. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.620.