Trần, Việt Hoàng, Quang Huy Võ, Vũ Quỳnh Tạ, và Ngọc Lân Võ. 2023. “BÁO CÁO CA BỆNH: PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI THỪA MANH TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57 (Tháng Hai):177-82. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.611.