Võ, Tường Kha. 2023. “TỔNG QUAN VỀ Y HỌC THỂ THAO”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57 (Tháng Hai):160-76. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.610.