Nguyễn, Hoàng Thái, Trí Nghĩa Phù, Quốc Thanh Dương, Thanh Hùng Nguyễn, Quốc Trường Mai, Thị Bích Phương Trần, Tấn Phát Cao, và Đăng Khoa Huỳnh. 2023. “NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỌC SÂU FASTER R-CNN ĐỂ PHÁT HIỆN VÀ PHÂN LOẠI CÁC TỔN THƯƠNG KHU TRÚ THƯỜNG GẶP Ở GAN TRÊN ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57 (Tháng Hai):80-87. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.598.