Phạm, Thị Bé Kiều, Văn Tuấn Nguyễn, Thị Lan Anh Tô, Thị Thùy Trang Dương, và Việt Phương Nguyễn. 2023. “CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NHÂN LỰC Y TẾ LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 1 CẦN THƠ NĂM 2021”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):266-72. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.592.