Nguyễn , Ngọc Triều Dương, Huỳnh Như Phan, Nhật Nam Giang, Thị Hoàng Mỹ Lê, và Thành Trí Võ. 2023. “ĐẶC ĐIỂM CHỈ SỐ HỒNG CẦU VÀ ĐIỆN DI HEMOGLOBIN BỆNH ALPHA-THALASSEMIA THỂ NHẸ VÀ BỆNH HEMOGLOBIN H”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):314-20. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.587.