Đào, Quốc Toàn, Vũ Đằng Nguyễn, Hoàng Thuấn Nguyễn, Anh Quân Tô, Vương Nguyễn, và Hùng Quốc Trần. 2023. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ Ở BỆNH NHÂN THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ CÓ CHÈN ÉP THẦN KINH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020 – 2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57 (Tháng Hai):43-50. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.583.