Huỳnh, Lê Nghĩa Hiệp, Vũ Phương Khanh Lê, Hoàng Mỹ Duyên Lê, Phúc Vinh Nguyễn, và Thị Thảo Đỗ. 2023. “NGHIÊN CỨU TRIỆU CHỨNG RỐI LOẠN THÁI DƯƠNG HÀM VÀ CÁC YẾU TỐ TÂM LÝ THÓI QUEN TRÊN SINH VIÊN NHA KHOA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57 (Tháng Hai):30-37. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.581.