Lê, Trung Hiếu, Trung Tín Phạm, Liễu Trinh Châu, Thị Thanh Thảo Nguyễn, Thúy Anh Nguyễn, Quang Hiệp Khưu, Phương Nam Nguyễn, Thị Ngọc Nhung Trần, và Trần Nguyên Thảo Trương. 2023. “TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA PHỤ NỮ TỪ 18-49 TUỔI TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2019”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57 (Tháng Hai):22-29. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.580.