Dương, Mỹ Linh, và Thị Ngọc Giao Khấu. 2023. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XỬ TRÍ THAI KỲ CHUYỂN DẠ KÉO DÀI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TWG LONG AN NĂM 2021-2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57 (Tháng Hai):15-21. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.579.