Trần, Thị Thu Trang, Nguyên Xuân Lâm Dương, Đỗ Lâm Điền Nguyễn, và Thị Thu Hằng Nguyễn. 2023. “ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU TÁM LOÀI TRONG CHI IPOMOEA L. HỌ KHOAI LANG (CONVOLVULACEAE) Ở VIỆT NAM”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57 (Tháng Hai):1-7. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.577.