Lý, Ngọc Tú, Huỳnh Thiên Nhi Cao, Simel Sơn, Chí Lĩnh Trần, Thị Ái Phương Thạch, Hoài Hiểu Phạm, Thị Diễm Chinh Đỗ, Thị Minh Thư Nguyễn, Hòa Hải Tăng, và Thành Trung Liêu. 2023. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT CỤC ĐIỀU TRỊ CỦA 531 BỆNH NHÂN COVID-19 TRONG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):226-32. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.569.