Lâm, Thùy Đoan, Diệp Hải Dương Lê, Thị Thanh Xuân Lê, Quốc Bảo Trần, Võ Thúy Anh Ngô, và Quang Huy Võ. 2023. “CÁC YẾU TỐ DỰ ĐOÁN THÁO LỒNG BẰNG HƠI THẤT BẠI TRONG LỒNG RUỘT Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62 (Tháng Bảy):76-83. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.560.