Dương, Phước Trung, Thị Hải Yến Nguyễn, Thị Bé Hai Nguyễn, Lê Thanh Thanh Quách, Gia Thư Ngô, Ngọc Phụng Trần, và Thị Thu Hiền Cao. 2023. “KHẢO SÁT MIC CỦA COLISTIN TRÊN ENTEROBACTERIACEAE ĐỀ KHÁNG BETA- LACTAM, QUINOLON VÀ PSEUDOMINAS AERUGINOSA ĐỀ KHÁNG COLISTIN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):253-59. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.553.