Lê, Thị Minh Ngọc, Phục Hưng Nguyễn, và Hữu Nhân Nguyễn. 2023. “XÂY DỰNG VÀ CHUẨN HÓA THANG ĐO BỘ CÂU HỎI KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ Ý ĐỊNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):113-20. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.529.