Võ, Ngọc Trang Đài, Thị Thảo Linh Nguyễn, Huỳnh Ngọc Trân Thái, Văn Minh Nguyễn, Hồng Thái Nguyễn, và Tuấn Kiệt Điều. 2023. “KHẢO SÁT KIẾN THỨC – THÁI ĐỘ VỀ RỬA TAY CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA NĂM THỨ BA HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):286-92. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.527.