Dương , Mỹ Linh, Quang Nghĩa Bùi, Thị Khao Ry Dương, Bảo Trân Hà, và Kim Lan Trần. 2023. “NHIỄM HUMAN PAPILLOMAVIRUS: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 56 (Tháng Giêng):182-95. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.523.