Hà , Thoại Kỳ, Duy Linh Nguyễn, Hữu Tài Nguyễn, Thị Thảo Vy Lê, Nữ Thu Phúc Nguyễn, Lê Thành Phúc Võ, Chấn Phước Chương, Quang Hưng Nguyễn, Trung Tính Nguyễn, và Văn Năng Phạm. 2023. “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT BƠM XI MĂNG SINH HỌC ĐIỀU TRỊ LÚN ĐỐT SỐNG DO LOÃNG XƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 56 (Tháng Giêng):145-50. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.518.