Phạm , Văn Đời, Thị Thùy Trang Nguyễn, và Văn Bá Huỳnh. 2023. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NẤM DA DERMATOPHYTES BẰNG ITRACONAZOLE UỐNG KẾT HỢP KETOCONAZOLE BÔI TẠI CHỖ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 56 (Tháng Giêng):137-44. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.517.