Giang , Cẩm Nhung, và Thị Mỹ Thúy Cao. 2023. “KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG NẶNG ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH NHẬP VIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 56 (Tháng Giêng):94-100. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.505.