Bùi, Tiến Sĩ, Phước Bảo Quân Nguyễn, Thành Tấn Nguyễn, Vũ Đằng Nguyễn, Thị Anh Thư Phạm, và Dũng Tiến Đoàn. 2023. “GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG DÂY CHẰNG CHÉO KHỚP GỐI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020-2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 56 (Tháng Giêng):45-51. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.498.