Lê, Hồ Bảo Châu, Văn Su Huỳnh, và Văn Minh Lê. 2023. “SO SÁNH GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG SUY HÔ HẤP NẶNG CỦA THANG ĐIỂM QCSI VÀ CRB-65 TRÊN BỆNH NHÂN COVID-19 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 56 (Tháng Giêng):23-29. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.495.