Nguyen, Long Quoc, và Tran Xuan Quyen Phan. 2022. “A CASE REPORT OF PLATELETS PHAGOCYTOSIS BY PERIPHERAL BLOOD MONOCYTES IN A PATIENT WITH SEPSIS”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 4 (Tháng Mười):123-26. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i4.481.