Nguyen, Phuc Hung, Thi Minh Ngoc Le, Dac Toan Nguyen, và Thi My Huong Vo. 2022. “ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF THE LIST OF ANTIBIOTICS USED IN PHONG DIEN DISTRICT HEALTH CENTER IN 2019”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 4 (Tháng Mười):96-102. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i4.476.