Nguyen, Vu Dang, Chi Cuong Tran, Huu Tai Nguyen, Duy Linh Nguyen, Thi Nhu Truc Nguyen, Tri Thuc Dinh, Van Minh Le, Tri Nghia Phu, Hoang Thuan Nguyen, Dung Tien Doan, Muda Sobri, và Van Truyen Ngo. 2022. “ENDOVASCULAR INTERVENTION FOR ACUTE ISCHEMIC STROKE AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY HOSPITAL”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 4 (Tháng Mười):35-42. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i4.467.