Vi, Thuc, Nguyen Phuong Dai Pham, Nhan Kiet Tran, Huu Duc Truong, Thi Yen Ngoc Nguyen, Thi Ngoc Truc Banh, Hoang Khanh Pham, và Hoang Tin Nguyen. 2022. “MEDICAL STUDENT’S MENSTRUAL CYCLE: THE UNKNOWN UNKNOWNS”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 4 (Tháng Mười):29-35. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i4.466.