Huynh, Thi My Quyen, Minh Nhat Phan, Truc Phuong Vo, Dang Tieu Ny Tran, Anh Thi Nguyen, Manh Tuong Do, Nguyen Minh Ngoc Le, Hoang Khanh Pham, và Hoang Tin Nguyen. (2023) 2022. “KNOWLEDGE OF STUDENTS’ INFECTION CONTROL WHEN PARTICIPATING IN COVID-19 TEST SAMPLING IN THE COMMUNITY”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 4 (Tháng Mười):1-7. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i4.462.