Trương, Quang Phong, Thị Hồng Nhung Huỳnh, và Thanh Bình Nguyễn. 2023. “KIẾN THỨC VÀ HÀNH VI LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH VIÊM GAN VI RÚT C: KHẢO SÁT TRÊN NGƯỜI DÂN TẠI TỈNH TRÀ VINH”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57 (Tháng Hai):7-14. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.442.