Đặng , Văn Hải, và Thị Cẩm Hồng Lê. 2023. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CẤP AMPHETAMINE VÀ DẪN XUẤT TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):300-306. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.440.