Lê , Thị Hoàng Mỹ, và Thành Trí Võ. 2023. “ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GAP-PCR PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN MẤT ĐOẠN GEN ALPHA-GLOBIN GÂY BỆNH HEMOGLOBIN H”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57 (Tháng Hai):94-101. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.421.