Trần , Kim Sơn, Hoàng Toàn Ngô, Hoàng Phi Nguyễn, và Văn Minh Huỳnh. 2023. “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 57 (Tháng Hai):109-15. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.418.