Sơn , Thị Tiến, Hoàng Đạt Phan, Quốc Trung Lý, và Tấn Đạt Nguyễn. 2022. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM KÝ SINH TRÙNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 55 (Tháng Chạp):207-13. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i55.408.