Dương , Mỹ Linh, Quang Nghĩa Bùi, Ngọc Dung Trần, Thị Tâm Phạm, và Quỳnh Trang Trương. 2022. “MỐI LIÊN QUAN GIỮA THAY ĐỔI HPV-DNA VỚI TẾ BÀO HỌC CỔ TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2013-2020”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 55 (Tháng Chạp):102-8. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i55.387.