Nguyễn, Thị Mộng Trinh. 2023. “TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ TRỤC NÃO – RUỘT – VI KHUẨN CHÍ TRONG RỐI LOẠN DẠ DÀY RUỘT VÀ TRẠNG THÁI TÂM THẦN KINH: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC HÀNH”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 54 (Tháng Giêng):202-14. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.379.