Dương , Kim Ngân, Văn Lâm Nguyễn, Thị Trúc Vân Trần, Kim Loan Nguyễn, Thị Ngọc Hạnh Trần, và Trung Tính Trần. 2023. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÁ THAI NỘI KHOA Ở THAI PHỤ ≤9 TUẦN CÓ VẾT MỔ LẤY THAI CŨ TẠI BỆNH VIỆN SẢN - NHI CÀ MAU”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 54 (Tháng Giêng):160-66. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.373.