Lương, Chất Lường, và Thị Mỹ Duyên Huỳnh. 2023. “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TẠI KHOA NGOẠI - TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 54 (Tháng Giêng):152-59. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.372.