Đàm, Quang Tùng. 2023. “NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BỆNH TẬT CỦA BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN LÊ LỢI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU TỪ NĂM 2017 ĐẾN 2021 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 54 (Tháng Giêng):118-24. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.367.