Trần , Thị Thanh Trúc, và Thành Suôl Phạm. 2023. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP Ở THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT, SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 54 (Tháng Giêng):111-17. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.366.