Phạm , Thị Thúy Liễu, Ngọc Hân Trịnh, Nguyễn Trúc Ly Phạm, Thị Tuyết Minh Phạm, Thị Cẩm Tú Nguyễn, Thị Tuyết Phụng Trần, và Thị Thu Hiền Nguyễn. 2023. “KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN QUY TRÌNH VÀ MỘT SỐ CHỈ SỐ CẤP PHÁT THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH KHÁM, ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 54 (Tháng Giêng):63-70. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.357.