Tiền , Nguyễn Hải Quyên, Thị Kiều My Nguyễn, Trọng Phú Trần, Minh Thuấn Trần, và Anh Vũ Đoàn. 2023. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN VIÊM RUỘT THỪA CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 54 (Tháng Giêng):50-55. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.355.