Tạ , Hoàng Thanh Phụng. 2023. “GIÁ TRỊ CỦA GLUCOSE MÁU, BẠCH CẦU MÁU TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG 2021 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 54 (Tháng Giêng):38-44. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.353.