Dương , Thị Thanh Vân, Hoài Trung Lâm, Quốc Khánh Trịnh, và Thị Như Hảo Trương. 2023. “SỨC KHỎE TÂM THẦN Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH HÔ HẤP MẠN ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 54 (Tháng Giêng):24-31. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.351.